หยุดการติดเชื้อการติดเชื้อ เอชไอวี | PEP Thai

หยุดการติดเชื้อการติดเชื้อ เอชไอวี
หากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีให้พบแพทย์ทันที
หากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี PEP เป็นยาที่สามารถหยุดการติดเชื้อเอชไอวีได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ PEP ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเสี่ยงต่อการติดื้อเช เอชไอวี
ดังนั้นการไปพบแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ดร. “GEORGE FORGAN-SMITH” สามารถช่วยคุณทดสอบและใช้ยาหากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
หากคุณต้องการพบฉันที่ Collins Street Medical Center เป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกคนที่แผนกต้อนรับว่านี่คือการนัดหมาย PEP ด่วน เราสามารถทำการทดสอบทั้งหมดและเริ่มการรักษาเพื่อป้องกันเอชไอวี
คุณสามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ + 61 3 9654 6088